An Fhaoistin Choiteann

Admhaím do Dhia uilechumhachtach,

agus daoibhse, a bhráithre,
gur pheacaigh mé go trom,
le smaoineamh agus le briathar,
 le gníomh agus le faillí,
trí mo choir féin, trí mo choir féin, trí mo mhórchoir féin.  
Ar an  ábhar sin,
impím ar  NaomhMhuire síorÓgh,
ar na haingil agus ar na naoimh,
agus oraibhse, a bhráithre,
guí ar mo shon chun an Tiarna Dia.

© Cumann na Sagart 2012