Catalóg FÁS | Cumann na Sagart | Baile | Cumann na Sagart | Baile | Cumann na Sagart

Foilseacháin Ábhair Spioradálta

Bunaíodh Foilseacháin Ábhair Spioradálta i 1956 faoi choimirce Ord na nÍosánach, chun leabhair a sholáthar i nGaeilge ar ábhair a bhaineann le creideamh agus leis an gcultúr Críostaí. Bhí leabhair á bhfoilsiú go tráthrialta idir sin agus 1998 - os cionn trí scór acu.
As iris bheag a bhí ag Cuallacht Mhuire gan Smál dár teideal Geamhar a tháinig F.Á.S. Breandán Mac Giolla Choille a bhí ina eagarthóir ar Geamhar, agus ba iad Breandán, Art ó Riain, agus Micheál ó Conchubhair an triúr ba mhó a chuir bonn daingean faoin tionscnamh nua. Bhí siad á misniú ó thús ag Íosánaigh áirithe, go speisialta ag an Athair Séamus Mac Amhlaoibh. Is ar Íosánaigh eile, Seosamh ó Murthuile, Diarmuid ó Laoghaire, Seán ó Duibhir agus Connla ó Dúshláine a thit tromlach na hoibre ó na seascaidí i leith, idir eagarthóireacht agus bainistíocht.
Tá meas as cuimse tuillte ag na bunaitheoirí, agus ag an dream dílis a sheas an fód riamh ó shin, as an éacht a rinne siad.
Cuireadh tús le ré nua i saol F.Á.S. i dtús na bliana 2000, agus ceapadh eagarthóir nua -An tSiúr Éilis Ní Thiarnaigh. €25 an táille bliantúil, agus tá i gceist trí leabhar a fhoilsiú in aghaidh na bliana agus a chur chuig na baill saor tríd an bpost.
 

© Cumann na Sagart 2018