Glór don Athair

Glóir don Athair, agus don Mhac, agus don Spiorad Naomh. 

Mar a bhí ar dtús, mar atá fós, agus mar a bheidh go brách,
le saol na saol. Amen.

© Cumann na Sagart 2012