Iomainn le Clement Mac Mánuis, C.Ss.R. 2


Iomainn i nGaeilge 

A chara, is misinéir mé le 47 bliain anuas ag dul ó ceann na tire seo isteach i bparóistí sna Gaeltachtaí, na scoilenna, na Gael Scoil, coláistí Shamhraidh 7rl. Nuair a bhí an deis agam bhéinn ag bailiú focail na n-iomainn a gcloisinn. Chuala mé a lán lán dhe, idir sean is nua, aistriúcháin ón mBéarla idir maith agus measartha maith. Cuid den ceol nua, cumadh í mar iomainn feiliúnach don Aifreann agus searmonaisí eile. Bhailíos beart mór leabhair agus billeógaí a chuir na paróistí agus na scoileanna le cheile. Ina theannta san bhí ceirníní, cassettes, CDs á gcur ar an margadh. Maidir leis na haistriúcháin, bhí leagan amháin ar fáil i gCiarraí agus leagann eile i Tír Chonaill. Toisc an suim abhí agam ann bhíodh daoine dom cheistiú an raibh focail an iomann seo nó an iomann siúd agam. Bheartaíos iad a chuir ar fáil ar suíomh idir-lion Chumann na Sagart. Bíodh a fhios agat go bhfuil cóipceart ag dul le mór chuid dena bhfuil á chuir ar fáil agam anseo. Níl sé ar mo chumas cead úsaide a thabhairt d’éinne. Go bunúsach séard táim ag iarraidh a léiriú ná go bhfuil an ceol seo ann agus aitheantas a thabhairt do na cumadóirí a bhfuilimid fíor bhuíoch dóibh. Na caipéisi, atá agam ní heol dom ag an bpoinnte seo cár bhailigh mé cuid mhór dhe. Níor thuigeas gach a bhí agam ach mar sin féin rinne mé cóip díreach (botúin 7rl) ar a bhí im lámh agam. Tá botúin gan aon ago déanta agam san obar seo. Maith dhom iad. Is mise Clement Mac Mánuis C.Ss.R. Baile Ath an Rí, 29 Nollaig 2016 Fón póca: 087 6044460 Seoladh: clmm284@gmail.com 


Foinsí: 

AA Alleluia Amen Music for the Liturgy edited by Margaret Daly 

AbPD Ár bpaidreacha Dúchais D.Ó Laoghaoire SJ Fás + The Mass in Our Tradition 

ÁIS Aistriúcháin 

BgD Beo go Deo 8 

CC Canaimis le Cheile Seán Óg Ó Tuama Bolton St 

DD Dánta Dé Úna Ní Ógáin Úna Ní Ógáin a bhailigh 

DDD Daichead Duan Diaga Gort a Choirche Veritas a chló 

DSSL Duanra Sisters of St Louis Eilís Ní Thiarnaigh Sisters of St Louis 

Fás Foilseacháin Ábhar Spioradálta

 GP Good People All Nóirín Ní Riain Leabhairín 

H Hosanna The Columba Press 

HGH The Holy Ghost Hymnal 

IC In Caelo - 

ITFHC Irish Texts for Favourite Hymns for children by Eleanór Bn Uí Drisceoil 

LIEÉ Leabhar Iomainn Eaglais na hÉireann 

MIS Misneach = Ceol Don Chóineart M. Ní Dhuibhir Eagarthoir 

RhA A Ri na hAoine Bolton St BÁC a chló 

ACC An Choisir Cheoil Seán Óg Ó Tuama 

SA2 Seinn Alleluia 2000 

ScD Slí chun Dé Sr Mairead Ní Bhuachalla Fás Scoileanna Cheoill Eaglasta an tSamhraidh - leabhair na scoileanna reatha ó 1969 ar aghaidh TÓS Tadhg Ó Séaghdha Camus Ros a Mhíl TÚS Tús Máire Ní Dhuibhir Eagarthóir Tús VH Veritas Hymnal = Aifrinn, [cuid acu tá iomainn nua cumtha ag dul leo] 


A Ard-Rí a tháinig chun Stábla

A Athair Dhílis an Aon Mhic           

A Anam mo Thiarna      [Soul of my Saviour]   

A Bhanríon na Naomh  [Hail Queen of Heaven]      

A Bhréanainn Naofa                

A Bhríd, a Mhuire na nGael

A Chreidimh Athartha,tá-se beo [Faith of our Fathers]                         Ais

A Chríost, a Rí             [Hail Redeemer]   

A Chroí dhil Íosa          [Sweet Heart of Jesus] 

A Chroí dhil Íosa          [Sweet Heart of Jesus] 

A Chruthaitheoir and Uile Ní

A Dhé na nGrás agus na foighide

A Dhia deonaigh dhom Thú a ghráú

A Dhia Naofa  [D’ainm mólaimíd a Dhia]       

A Dhia na Farraige       [Fonn: Ag Úr Chill a Chreagain]     

A Dhia na Nollag

A Dhia, glé-dhil

A Dhia is a Athair 's ag trial ort                

A Dhia Naofa               [Holy God we praise thy name]

A Íosa a Aon Mhic [nó N. Spiorad]

A Íosa a Rí Dhil            [Fonn Be thou my vision]  

A Íosa Bháin                                

                              ++fch. fonn eile         

A Íosa Chríost na h-imigh uaim,     

A Íosa Coimead na Caoire

A Íosa glan mo chroíse

    

A Íosa glan mo chroíse

A Íosa, is a Thiarna dhil, Amazing Grace   

A Íosa Mhic Mhuire, a Rí ghil na Rithe

A Íosa mhilis, a Íosa mhilis

A Phobail dhílis

A Leanbh Ghil Mhil Mhilis

A Mhaighdean bheannaithe 

A Mhaighdean Ró Naofa ná dhein riamh    

A Mhaighdean Ró Naofa    [Ave Fatima]        

A Mhuire Mháthair is é seo mo ghuí

A Mháthair ró Cheansa       [Ave Lourdes] 

A Mhuire na nGrás                          

A Mhuire na nGrás go dtreoraí tú mise  

A Mhuire ‘tá lán de Thuile na nGrás

              Teidil; ‘Sé do bheatha a Mhuire    

A Pádraig naofa, ‘s a Aspail Chaoin,    

A Phádraig a chéad las

A Pheadar, a Aspal,  Caoineadh na dTrí 

A Phobal Dé, a Phobal Dé éis le glór

A Phobail Dé is a mhuintir gcroí

A Íosa mhilis,  A Phobail Dhílis

A Rí an  Domhnaigh                           

                                        Fonn eile ag

A Rí na Glóire

Dia an Uile

A  Rí ’tá ar neamh ná hagair m’uaill,    

A Rí na rí, a Rí na cruinne,      

A Rí na Ríthe, a Rí na nDúl

A Shacraimint Ró Naofa  

A Spioraid is a Chruthaitheoir,

A Spioraid Naoimh, a Chara Dhílis  

A Spioraid Naomh umainn

A Spiorad Ró naofa          [Praise to the holiest]

A Thiarna  'Aoire m'Anama

A Thiarna, a Dhia, 's a chara go buan,

A Thiarna, deonaigh dhom       

Grá Dé     

Adhraim mo Leanbh Beag

Adhraim Tú  a Thiarna Mhilis Íosa

Tantum Ergo

Ag an bPósadh a bhí i gCána

Ag Críost an Síol

Ag Críost an Síol   Fonn eile  a                   

Agnus Dei    Imeoimid linn le Íosa

Aililiú Ó Íosa

An tAon Síocháin, tá sé i gCros Íosa Críost

Áiméan a Íosa do cheannaigh

Aithne Nua

Alleluia, alleluia tabhair moladh don Tiarna

Alleluia,Alleluia. Fírinne ‘tá id’ shoiscéal         

Amen a Rí na nDúl

An Áit Aluinn Seo

An Chéad Noel   -   aistriuchán eile as  

An Spioraid Naomh umainn

An tAon Síocháin, tá sé i gCros Íosa Críost x3

Análaigh ionaim

Anam Mo Thiarna            [Soul of my Saviour]

Ar an Sliabh Ard

Ar Mo Ghlúine Romhatsa          

Ár nAthair atá sna flaithis  go hard

Ave Maria, le teacht an tráthnóna

Bailimis le chéile le suaimhneas agus grá

Beannacht  leat a Mhuire

Beannaigh Sinn a Athair

B’fhada linn do theacht,

Bí Liom de Shíor

Bígí ciúin, bíodh fhios agaibh  

Bí 'Íosa im' chroíse.                                      

Bí 'Íosa im' chroíse.                 

Bí 'Íosa im' chroíse.                        

Bíodh Íosa im’ chroíse ar maidin

Bíodh Íosa im’ chroíse ar maidin   Fonn eile 

Bíodh Tusa ‘mo shúile a Rí mhór na nDú;

Bíonn Tú ag Mo Thaobh

Bí Trócaireacht Linn a Thiarna,

Bóthar Dé in Ár dtiail

 

Cá bhFios Dúinn a Chara Dom

Can, can, can alleluia,

Caoin teachtaireacht

 

Céad Fáilte Romhat a Sweet sac Divine     

Céad Fáilte Romhat a Linbh  Pat Ahern 

Céad Fáilte Rom. a Rí an Domhnaig bheannaithe  DSSL

Céad mile fáilte, céad mile fáilte [Morning has b]

Céad míle fáilte Romhat

Céad Míle Fáilte Romhat                  

Céad moladh don Trionóid sna fla. go hard      

Céad Moladh le Muire Bh.    .  

Céad moladh is glóir  [Íosa an Rí]

Ceangail Le Chéile Muid

Chughainn do seoladh….. Dé

Clann Dé Le Chéile

Clog dhea-scéal an Aingil          [Ave Lourdes]      

Coilglim an Tine Seo

Cré Níséin,

Creidim i nDia

Críost an Rialtóir                                          

Críost an Solas 

Críost le m’ais ar gach taobh

Críost le Mo Thaobhsa   

Criost liom Críost Romham            

Críost Liom Críost R [leagann ceol eile] 

Críost Liom

Críost Liom    

Criost Liom Gach lá dem’ ré 

Críosta ó Cumhdaigh mé

Crois Chríost

Cruthaigí Ionaim

 

D’ainm Molaimuid a Dhia

Dathanna an lae

Déanaigi aithrí, agus creidigí sa soiscéal 

Déanaimid Seo I gCuimhne Ort

Dearc Anuas                           [Duan Bhríde]

Deus Meus                          

Dé Bheatha Choirp mo Rí

Dia an Uile  [A Rí na nUile]

Dia ar Láimh Liom  Fiú san Oíche  

Dia do bheatha a Rí na nGrás           

 Dia mar Réalt

Dia mo Dhóchas

‘Dhia a Chruthaigh Neamh is talamh

Do Ghlanas Mo Chrói Anocht Teacht Chrí.

Do theaghlaigh sinn    

Dóchas Linn Naomh Pádraig.         

Don Oíche Úd i mBeithil.

Duan Fhómhair   Tá an Fomhair seo

 

’Easbaig Chlúithigh  [=‘N. Pádraig]     

Ecce Panis Angelorum    [Seo romhainn]     

Éirim le Dia

Éist, a Stór,  

Éist Linn a Thiarna x­ 4

Fanaigí anseo

Fan Againn a Íosa    [x4]  

Fan Liom, déan faire Liom    

Fan Liom a Thiarna             [Abide with me]

Fáilte an Linbh

Fáilte romhat a Rí an Domhnaigh Bhe    

Fáilte Romhat a Rí na nAingil

Féachaigí ar Chrann na croise Ecce Lig 

Fíon agus Uisce

Fírinne id’ shoiscéal

Fiú má cludaíonn

Fiú san Oíche Dhubh

Fógraíonn na spéartha glóire Dé

 

Gabh ár gcoimirc

Gabhaim Molta Bríde

Gile Mo Chroí   Tadgh Gaelach

Gile Mo Chroí

Glóir do Dhia sna hÁrda

Glóir Don Athair                                    

Gloir duit a Chriost

Glóir, glóir do Dhia,  

Glóir is Moladh d’Aonmhac Dé

Gluais an  Dís    

Go liona Dia le h-áthas [Gui an Phobail] 

Go mbeanaither duit a mhuire  

Go mbeanaither duit a mhuire  

Go n-éirí an bóthar leat     

Go raibh ainm mhilis Íosa

Go raibh síocháin Dé

Guím-se thú a Mhuire na ngrás

Gur Tusa Mo fhéile 

Gurab Tú mo bhoile/bheatha a choidhe chroí          AÓR2; VH

Gurab tusa m’aisling            [Be thou my vision] 

 

Halleluia,         

 

I gcliabh Chung ‘na luí go humhal

I gCéin Ins an Stábla

I ngaol Dé, I ngrá De I dtoil Dé,

Iarraigí ar dTús

Imeoimid linn  ++Agnus Dei   

In ainm an Athair na mbuaidh,

Inniu an Lá

Íosa   (x6)               [Aon fhocal amhain Íosa ]

Íosa Bí Linn

Íosa Críost Mo Bheatha

Íosa ó Cuimhnigh Orm

Íosa, a Mhuirnín Dílis.

losagán do tháinig chugainn

Is beannaithe Teach Dé

Is maith an bhean Mhuire Mhór      

Is Mise an Tiarna

Is  mise ‘Rán na Beatha

Is mise, is mise, is mise a thógann pobal Dé.

Is Mise An Tiarna

Is peacach bocht mé        

Is peacach bocht me               

Is Tú Mo Cheol  Mar aoire a chotíonn

Ithigí an t-aráin seo,

 

Kumbaya, a Thiarna, Kumbaya 

 

Lauda Sion  Molaigí go hard

Le Breacadh an lae

Le grá ‘s le rún

Le hÁthas is le lúchair Dé

Le Mo Thaobh             [I Watched the sun rise]

Ligigí Do na Leanaí

Lig dom bheith Mar Chara leat

Low ro ho ro   Glór na nGael

Má Thig Tú ‘nocht

Maidin ag Gealadh

Maidin na Gréine   

Mhaith Dia Mo Pheacaí

Mian  de Mhianta m’anama

Míle Failte roimh Tiarna na glóire  

Mo ghaol mo ghrá

Mo Ghrá Thú aThiarna  L Lawton

Mo Ghrása mo Dhia

Moladh Dé                     [Michael row the boat]     

Moladh don Tiarna ró Chumhachtach  

Moladh go deo le  x 4

Moladh go hArd don Rí  [Lauda Jer]   

Moladh le Dia                     [Praise to the Lord]     

Moladh is Glóire Duitse, a Dhia.

Molaigí an Tiarna

Molaimis É ar Maidin

Molaimis go léir an tAon Mhac         

Molfaidh mise Rí na nDúl 

Móradh duit a Rí na C. 

Móraimid le misneach ard

Móradh Dhuit a Mhuire Mhór       

Molaigí an Tiarna   

Moraimidne Rí na nDúl

Mórann m’anam an Tiarna                  

Mór Ghrásta Dé                   [Amazing Grace]

 

Ná bíodh eagla ort 

Ná bíodh eagla ort, táim id’ theannta

Na hOcht Beáití                   [Sancti Venite]              Máire Ní Dhuibhir©

Nach aoibhinn Iad

Naofa an Lá ‘n ar Ardaigh Sé

Naomhaighse m’Anam

Níl De Corp ag Criost anois ach Thú

Nuair a Chruthaigh Sé an Domhan 

Nuair a Chum Sé

Ó Bhás go Beatha

Ó Glac Uainn a Dhia Mhóir

O Sanctissima             [Geata óir na bhflaitheas]     DDD

Oscail an doras is Fáilte isteach

Pádraig Naofa Dhil  

Pádraig Aspal alleluia

Panis Angelicus

'Rán na beatha,

Réir Dé go ndéineam

Rug Muire Mac do Dhia

 

Sanctí Venite       [Beannaím duit a Chríost]

Sár Mholadh duit a Dhia Mhór 

‘Sé an Tiarna é

‘Sé anTiarna m’Aoire a thugann aire dhom

‘Sé Críost ár Rí, bímís go humhal dó,   

‘Sé Dia Mo Aoire

‘Sé Íosa an Fíréan

‘Sé Iosamh an céile caoin,                                       ©Roisín Ní Choill do Aifreann An Teaghlach Naofa

 

 

‘Sé mo Sholas   

Seacht Subhailcí na Maighdine Muire    

Seo É an Lá

Seol, seol, seol sa bhealach suan.

Shalom

Sín do láimh a Mhóire

Síocháin Libh

Síoth Athair an Aidh                               

Siúl le Críost  

Spiorad an Dé bhí

Spiorad Dé ionainn 

'S Tú ba thearman..    [Veni Sancte Sp]                

Suaimhneas síoraí tabhair di/dó/ dóibh  

 

Tá an domhan iomlán in a lámha.

Tá Brón Orm

Tá cloga na dteampall

Tá Críost ag Teacht                              

Tá Grá, Grá, grá, grá Istigh i mo chroí x3 

Tá Mise agus Tusa ceangailte le chéile  

Tabharfaidh mé glóir duit 

Tabhair Dom Grá i mo chroí  

Tabhair Dúinn, Tabhair Dúinn Síocháin 

Tabhair eagna dúinn

Tabhair Síochain a Thiarna

Tagaigí chun Bord an Tiarna,  

Tagaimid le chéile chuig an Tiarna         

Tá mé anseo     

Tagaimís le chéile ós comhair an Rí  

Tar a Dhia is glan mo chroí                    

Tar a Dhia is glan mo chroí -

Tar a Thiarna Íosa, tar chugainn  

Tar anuas a Spiorad Naomh        

Tar chugainn a Thiarna   [x3]

Tar chugainn a Naomh Sprid  

Tar Chugam, a Spioraid Naoimh

Tar chugam, Tar                   [Veni Imeánúél]           ScD

Tar chugainn, tar chugainn, Iméánúéil

Tiarna chugat mé, Here I am Lord  

Tóg ar mbia, impímíd  take our bread

Tóig-se a Chríost Mo Bheatha

Tráth Chuala Héród

Treise Leat i measc na Naomh [Olibhéar P]      

Tuirling a Sprid a chruthaigh chách   [S.Webb] 

Tuirling a Spiorad, a Spiorad Naomh

 

Uain Dé

Uain Dé, a thagann chugainn le háthasTá fáilte romhat, a Uain Dé.

 

Veni Sancte Spiritus Taize  'S tú ba thearman  

© Cumann na Sagart 2020