Clann Dé Le Chéile | Baile | Cumann na Sagart | Baile | Cumann na Sagart


 

Clann Dé le chéile x2

Clann Dé le chéile  anseo

Chun an t-aifrean a rá

 

A Dhia, a Athair ‘tá grámhar

A Dhia, a Athair ‘tá cóir

A Dhia, a Athair, thug Íosa duinn

Féach sinn ós do comhair

 

Tá grá again Duitse, a Athair

Agus Duitse, Íosa a stóir

Don Spiorad Naomh tugaimid grá agus gean

Anseo ós do chomhair

 

Mar a rinne ár sinsir fadó fadó

Ag carraig an afrinn amuigh

seo, bailímid chun an t-aifreann a rá

Anseo os do chomhair

© Cumann na Sagart 2020