A Bhréanainn Naofa | Baile | Cumann na Sagart | Baile | Cumann na Sagart

A Bhréanainn Naofa in árd na bhFlaithis,

Do thugais caomhnadh dod chlann bháúil;

Do threorais soir iad, do threorais siar iad

Anonn thar tailte is sall thar bóchna.

 

Do rug siad leo thú do mheon ‘s do cháile;

Do mhúscail beo iad ‘measc slóit’ i bhfán uainn

A táimid  buíoch díot do lóchrann ársa

Bheith romhainn i gconaí ar Neamh in áirde.

 

Éist inniu sinn ag guí le dóchas,

Is coinnibh beo ‘nainn an spiorad a sheól tú      

Go himeall domhain ar son Dé na Glóire,

Go sroiseam fós leat an talamh fónta.

© Cumann na Sagart 2018