A Chruthaitheoir an Uile Ní | Baile | Cumann na Sagart | Baile | Cumann na Sagart

Impimid ort roimh dheireadh lae

Go ndéanfá dídean agus díon

Orainn, a Dhia le d’cheansacht chaomh.

 

Taibhsí na h-oíche díbir uainn,

Chuir ruaig ar gach taibhreamh fáin;

Smachtaigh na namhaid atá ar ár dtí,

Go raibh ár gcroí ‘s ár gcorp gan small.

 

Glac lenár nguí, a Athair choir,

Trí Íosa Críost ár Slánaitheoir

A mhaireann leat trí shaol na saol

I gcomhréim leis an Spiorad Naoimh. Aiméan

© Cumann na Sagart 2018