A Dhia is a Athair is ag triall ort a thagaimid, | Baile | Cumann na Sagart | Baile | Cumann na Sagart

Ag iarraidh do ghrásta trí chuimhne chnoc Calbhaire,

Impímid le headarguí na Maighdine beannaithe,

Cion Chríostaí a dháil orainn d'íobairt an Aifrinn.

 

Ní fiú sinn, a Athair go nglacfá le taithneamh uainn

Ár n-ofráil bheag shuarach n'ár mbearta faonlagana,

Ach impímid ortsa, a Rí mhóir na bhflaitheas geal,

Go rachaidís dár dtairbhe trí mhór ualach an Aifrinn

                                         T. Mac Aogáin     VH;  IC

© Cumann na Sagart 2018