A Leanbh Ghil Mhil Mhilis | Baile | Cumann na Sagart | Baile | Cumann na Sagart

A leanbh ghil mhilis do tháinig ón bflaitheas

                                                                        anuas,

Chun scéala dea-mhéinn is síochána

                                            do bhreith chugainn

Nach mór é an t-ionadh le rá Thú

                                        id’luí ins an bhfuacht

A's gur Tusa a Shlánuitheoir ghrámhar,

                                   Tiarna na gCumhacht.

 

Féach orainn (muintir) na h-Eireann

                                      a teacht ós do chóir

Mar thángadar aingil is aoiri an oích' úd fadó;

Ó, molfaimid t-Ainm ró naofa a Dhia na Sló,

Agus béarfaimid leatsa ár mbuíochas

                                            anois is go deo.

 

 

Go bhfóirirse orainn, a Íosa thug

                                            dóchas don tsaol;

lmpimid go h-umhal ort ár muintir                                                                                                                                                           

                                    do chosaint ar bhaol;

Déan annsprid na deighilte do dhíbirt

                                    Amach uainn i gcéin

ls is gearr go mbeadh áitreabh ár sinnsear

                                           fé ráth a's fé réim.

                  [Liam de Noraidh idir focail ‘s ceol]

© Cumann na Sagart 2018