A Phádraig a chéad las | Baile | Cumann na Sagart | Baile | Cumann na Sagart

A Phádraig a chéad las an spré gheal inár dtír,

Is gur neartaigh an Chré sinn trí éifeacht do ghuí,

Ó táir-se anois glórmhar in bhforadh an trír,

Is áitreabh na Fódhla, an cóirchreideamh díon;

In áitreabh na Fódhla, in áitreabh na Fódhla,

In áitreabh na Fódhla an cóirchreideamh díon.

 

A Phádraig ár ndóchas sa ngleo thú thar chách

Is Sátan is a shluaite gur fhógraís chun fáin.

Cé dásachtach, fíochmhar, cé líonmhar atá,

Ní cás linn a ndíomas má bhíonn tú inár bpáirt.

Ni cás lin a ndíomas, ní cás linn a ndíomas,

Ní cás linn a ndiomas má bíonn tú inár bpáirt.

© Cumann na Sagart 2018