A Rí an Domhnaigh | Baile | Cumann na Sagart | Baile | Cumann na Sagart

A Rí an Domhnaigh,

Tar le cabhair chugam is fóir in am ón bpian mé.

 

A Rí an Luain ghil,

B’í-se buan liom, is ná lig uaitse féin mé.

 

A Rí na Máirte, A chroí na  páirte,

déan díonadh Lá an tSéibhe dhom.

 

A Rí na Ceadaoine, Saor ó ghéibheann mé,

cé fad’ óm’ chaomhghin féin mé.

 

A Rí na Déardaoine,

Maith dúinn ár bpeacaíne

a rinne do dhlí a réabadh.

 

A Rí na hAoine, Ná coinnigh cuimhne

ar mo dhrochghníomhartha baotha.

 

A Rí an tSathairn, Go síoraí achainím

           mé ‘thabhairt thar Acheron caorthainn.

Faoi dhíon do thearmainn, tri ríocht an Aifrinn,

                                  suas go Parthas naofa.

                                                      [VH]

© Cumann na Sagart 2018