A Rí ’tá ar neamh ná hagair m’uaill, | Baile | Cumann na Sagart | Baile | Cumann na Sagart

A  Rí ’tá ar neamh ná hagair m’uaill,

Ach coinnigh uaimse uair mo bháis,

Go n-aclaí an aithrí an sean chroí crua,

Faillíoch fuar tá in mo lár.

 

Éist lem’ ghuíd ‘s ná stop do chluas,

Ach fliuch mo ghrua as srtuh na ngr’ast.

F’each ar an bpeacach bocht I nguais

‘S gan fear a thrua ach Tusa amháin

 

A Íosa céasadh ar an gcrois,

A d’fhulaing táirní cois is láimh

Iompaigh liom, is iompód leat,

Is nár iompód uait arís go brách.

                  [Aithrí an tSeoigh]

© Cumann na Sagart 2018