Ag Críost an Síol | Baile | Cumann na Sagart | Baile | Cumann na Sagart

Ag Críost an Síol, ag Críost an Fómhar

Ín iothlann Dé go dtugtar sinn.

Ag Críost an mhuir, ag Críost an t-iasc,

I lionta Dé go gcastar sinn.

 

Ó fhás go haois, is ó aois go bás

Do dhá láimh a Chríost anall tharainn.

Ó bhás go críoch, ní críoch ach athfhás,

I bParrthas na nGrást go rabhaimid.

[Dán le Fr Ó Síocháin;  ‘Riada 1; VH; IC; Fonn eile DSSL]

© Cumann na Sagart 2018