Áiméan a Rí na nDúl | Baile | Cumann na Sagart | Baile | Cumann na Sagart

Áiméan a Rí na nDúl                

 

Amen a Rí na nDúl,

Cé gur thugas leat mo chúl,

Is gur ritheas uait ar siúl.

Bí liom a Thiarna.

 

Is cé minic a rinneas siúd,

Ná tabhair droim do láimhe liúm

Mar is leat atáim ag tnúth,

Bí liom a Thiarna.

 

Mar is tú amháin mo threoir,

Mar is Tú mo Shlánaitheoir,

Beir leat mé go deo na ndeor,

Is bí liom a Thiarna.

                  [DSSL]

© Cumann na Sagart 2018