Ár nAthair atá sna flaithis go hard | Baile | Cumann na Sagart | Baile | Cumann na Sagart

Ár nAthair atá sna flaithis go hard    

Ár nAthair atá sna flaithis go hard

  Go naofar tráth d’ainmse,

Go dtige do ríocht, do thoil ar an saol

Mar a déantar i gcrích Pharthais.

Ár n-arán laethúil tabhairse dúinn,

Is maith dúinn ár gcionta ainbhis

Mar mhaithimid do chách,

‘S ná  lig sinn i dtlás,

Ach saor sinn ó bhás anabaí.

    Seán de hÓra 1710-1780

                  [VH; DSSL]

© Cumann na Sagart 2018