Beannacht Leat a Mhuire  

Beannacht Leat a Mhuire       

 

Beannacht Leat a Mhuire

Beannacht a Chríost

Go gcumhdaí sibh ár n-anama

Go dtaga sinn arís.

 

Beannacht leat a a Theach Dé,

Beannancht Dé ‘nar dtimpeall

Nár scaradh uainne grásta Dé

Go bhfillimd chun a theampall

                  [DSSL DDD, AF]

© Cumann na Sagart 2017