Céad Fáilte Romhat a Chríost | Baile | Cumann na Sagart | Baile | Cumann na Sagart

Céad Fáilte Romhat a Chríost                 

 

Céad Fáilte Romhat a Chríost,

A thobar fíor na ngrásta.

Is athasach mo chroí anseo ag fáiltiú romhat.

Rann liom go fial  do ghrásta mhór,

Is stiúraigh mé go ríocht do ghlóir!

Céad fáilte romhat, a Chríost,

Céad fáilte romhat a Chríost.

 

Céad fáilte romhat a Chríost,

A Shlanaiteoir an tsólais,

Tabhair éisteact do mo ghuí;

Is d’ibrigh uaim an brón.

Ó soilsigh dom an ród seo romham,

A Rí na nGrást, a Shlánaitheoir

Céad fáilte romhat, a Chríost,

Céad fáilte romhat, a Chríost.

    [Fonn: Sweet Sacrament Divine - DSSL]

© Cumann na Sagart 2018