Cré Níséin | Baile | Cumann na Sagart | Baile | Cumann na Sagart


 

Creidimíd in aon Dia amháin,

An tAthair uilechumhachtach,

Creidimíd é seo, Sea, creidimíd!

A rinne neamh is talamh

Is an uile ní so-fheicthe ‘s do-fheicthe

Creidimíd é seo, Sea, creidimíd.

 

Is tríd a rinneadh an uile ní

Don chine daonna agus ar son ár slánaithe

Creidimíd é seo, sea, creidmíd

Thuirling sé ó neamh

Agus ghlac sé nádúr daonna

Creidimíd é seo, sea, creidimíd!

 

De réir na scriptúir

chuaigh sé suas ar neamh,

Creidiíd é seo, sea, creidmíd!                                 

Is tá ina shuí ar dheis an Athar.

Creidimíd é seo, creidimíd!

 

Creidimíd sa Spiorad Naomh

An Tiarna agus brontóir na beatha,

Creidimíd é seo, sea, creidimíd!

An Té a ghluaiseann ón Athair agus ón mac

Creidimíd é seo, sea, creidimíd!

 

Agus tá muid ag súil le haiséirí na marbh

Creidimíd é seo sea, creidimíd

Agus le beatha an tsaoil atá le teacht.

Creidimíd é seo, Áiméan

       Scoil Mológa - Serbhis an tSolais]

© Cumann na Sagart 2018