Creidim i nDia | Baile | Cumann na Sagart | Baile | Cumann na Sagart


Creidim i nDia an t-Athair,

    a chruthaigh neamh is talamh

‘S in Íosa Críost a Mhacsan

   a rugadh ó Mhuire Ógh,

A d’fhulaing  páis is peannaid

    faoi Phointias Piolóid sealad,

Do céasadh is do ghradadh

    ar ardchrois gan ghó.

Fuair bas de bharr an pheaca

    a rinne Éabha chlaon is Ádhamh,

Chuaigh faoi dhéin na n-anam

    go hIfreannn na mbrón.

Ar theacht don triú maidin

    d’éirigh tréan ó thalamh,

Is tá ina shuí go dearbh

    ar dheasláimh Dé na gcomhacht

As san arís a thagann

    ag marcaíocht ar na scamaill

Chun breith a thabhairt ar mhairbh

    is ná déanfaidh sé éagóir.

Don Naomh Spiorad géillim feasta,

    is do theampall naofa Pheadair

Tá suite dlúth ar charraig

    agus ná luascfaidh go deo..

Go bhfuil an diabhail is a aingil

    ag iarrraidh choíche feacadh

Do bhaint is leagann aisti

    gan buachaint dar ndóigh.

I gComaoine na Naomh is na nAingeal

    i maithiúnas na bpeacaí

In aiséirí na marbh

   agus sa tsíoraocht gan ghó.

© Cumann na Sagart 2018