Críost Liom | Baile | Cumann na Sagart | Baile | Cumann na Sagart


Aistrithe go nua-gaeilge ag Dubhghlas de hÍde.

** Tá an ceol ag dul do na bhéarsaí seo ar fáil i Dánta Dé le Úna ní Ógáin

                  Féach Slí chun Dé le Mairéad Ní Bhuachalla lch. 55.

Cúrfá:

Críost liom, Críost romham,

Críost i mo dhiaidh, Críost ionam,

Críost fúm, Críost os mo chionn,

Críost ar mo lámh chlé, Críost ar mo dheis,

Críost i leithead, Críost i bhfad,

Críost in airde, Críost le mo chois,

Críost i gcluas gach aon duine

      de na daoine a éisteas liom,

Críost i súile gach aon duine

      de na daoine a fhéachas orm.

 

**Críost liom, Críost romham, Críost im’ dhiaidh,

Críost os mo chionn-sa, agus Críost fúm.

Críost ina chónaí i mo chroí-se,

Críost fós ó dheas díom,

Críost ó thuaidh.

 

**Críost i gcluasa gach aon duine

       de na daoine a chloiseas mé,

Éirím, creidim agus glaoim

       ar an Trínóid, Triúr in aon.

Ón Tiarna tig slánú, Ón Tiarna tig slánú,

Go raibh do shlánú, a Thiarna

‘N ár measc go saol na saol. Áiméan

© Cumann na Sagart 2018