Grá Dé | Baile | Cumann na Sagart | Baile | Cumann na Sagart

A Thiarna Dia                             O Lord God

Líon mé le Do grá                        Fill  me with Your love

Tusa an Rí                  You are King

Ár Slánaitheor                              Our Redeemer

 

Nach aoibhinn an lá   How wonderful the day

Nuair a chuala Tú mo glór          You heard my call

Thug tusa solas domhsa,            You comforted me

Bhí tart ar mo choí.                      My heart was thirsty

Rinne tú úr mé                             You made me new

Rinne tú go láidir mé You made me strong

 

Le Briathar Dé taispéain domh an tslí.

                                                      Show me your way with God's word

 

Thug tusa comhairle domh,        You gave me advice

Agus threoraí Tú mo anam.        and guided my soul

Domhsa thug tú misneach,         You gave me courage

D'fhoscail Tú mo shaol.              awakened my life

Rinne Tú slán mé,                       you kept me safe

Rinne Tú go hiomlán mé.            You made me whole again

Le tine naofa tá mo chreideamh beo.

                                                      My faith is alive with holy fire.

            [Moya Brenann ]

 

A Thiarna Dia                               O Lord God

Líon mé le Do ghrá.   Fill me with Your love

A Thiarna Dia.                              O Lord God

Cuidigh liom go deo.                    Be with me forever

Tusa an Rí,                                   You are the King

Rí na cruinne             King of the universe

Tusa an Rí                                    You are the King

Ár  Slánaitheoir.                           Our Redeemer

 

Tá dóchas in mo chroí                 There's hope in my heart

Gach maidin 's gach oíche.         every morning and night

Amharc ar mo mhian                  See my desire

Mo Íosa bheith i gcónaí liom       My Jesus always to be with me

Coinnigh glan mé.                        Keep me clean,

Coinigh Thusa dílis mé               Let You keep me true.

Beidh mé choíche sásta i láthair Dé.

                          I will be forever happy in the presence of God.

A Thiarna Dé  etc...                      O Lord God

                  [Foinse: Perfect Time le Moya Brennan]

© Cumann na Sagart 2018