Íosa an Rí | Baile | Cumann na Sagart | Baile | Cumann na Sagart


 

Céad moladh is glóir duit a Íosa , a Rí,

A Aonmhic an Athar ‘stú a thagann ó Dhia

Ghrá’ Tú ó thus sinn is d’fhuascail ó phian.

A Rí ghil na bhFlaitheas, a Rí ghil mo chroí.

    Fan linn, a Íosa chaoin, éist len’ ár nguí,

    Is soilsigh ár mbealach chuig tAthair síoraí.

    Bi linn is bi romhainn, bí fós in ‘ár ndiaidh,

    A Íosa a fhíor-dhílis, bí linn ar an slí

 

Is Tú a Íosa an Fhírinne, an Solas, an tslí

Rí lochrann sa dorchadas, ‘ár mbeatha ‘sár sciath;

Rí síocháin, ár sonas, ár gcabhair i ndroch chaoi’

A Rí mhír na cruinne, a Rí ghil mo chroí.

 

‘S Tú a d’fhulaing an Pháis ar ár son, a Chríost, a Rí,

Is (a) d’éirigh ón mbás arís, moladh le Dia.

‘S Tú bia beo na beatha ‘tá linne de shíor,

Ná lig dúinn scaradh leat choíche, a Rí

© Cumann na Sagart 2018