Léachtaí an Aifrinn, 16 Deireadh Fómhair 2016 | Baile | Cumann na Sagart

AN CHÉAD LÉACHTExodus 17:8-13
Fad a choinnigh Maois a lámh in airde, bhí an lá le hIosrael.

Tháinig Amailéic agus d’ionsaigh sé Iosrael i Reifídím. Agus dúirt Maois le Iósua: “Togh buíon fear dúinn agus téigh amach chun troda le hAmailéic ar maidin amárach. Seasfaidh mise ar mhullach an chnoic agus slat Dé i mo láimh.” Rinne Iósua rud ar Mhaois agus throid le hAmailéic ach chuaigh Maois agus Árón agus Húr go mullach an chnoic. Fad a choinnigh Maois a lámh in airde, bhí an lá le hIosrael, ach nuair a ligeadh sé anuas í, bhíodh le hAmailéic. Ach bhuail tuirse lámha Mhaois agus fuaireadar cloch agus chuireadar faoi í. Shuigh sé uirthi agus Árón agus Húr ag coinneáil a lámh in airde, duine ar gach taobh de, agus bhí a lámha gan cor astu go fuineadh gréine. Threascair Iósua Amailéic agus a mhuintir chun láir le faobhar claímh.       

SALM LE FREAGRA. Sm 120Freagra :                       Is ón Tiarna féin atá mo chúnamh eisean a rinne neamh agus talamh.

1. Tógaim mo shúile chun na sléibhte:
cad as do mo chúnamh?
Is ón Tiarna féin atá mo chúnamh-
eisean a rinne neamh agus talamh.        
Freagra

2.Nár lige sé duit tuisliú go deo,
nár dhéana do gharda codladh.
Féach! ní thitfidh sámhchodladh ná suan
ar gharda Isráél.                                         
Freagra

3. Is é an Tiarna do gharda is do dhídean
agus é ar do dheis.
Ní bhuailfidh an ghrian thú i rith an lae
ná an ghealaeh istoíche.                           
Freagra

4. Coimeádfaidh an Tiarna ón uile olc thú,
coimeádfaidh sé d’anam.
Coimeádfaidh an Tiarna thú ag imeacht is ag teacht duit
anois agus choíche.                                      
Freagra

AN DARA LÉACHT:    2Timothy 3:14-4:2
Seo í an Slí chun daoine go mbeadh óglach Dé lánoilte ar a cheird agus ullamh i gcomhair gach cineál dea-oibre.


A bhráithre ionúin, cloígh-se, áfach, leis an teagasc a fuair tú, teagasc a bhfuil tú suite go daingean de. Tuigeann tú cé uathu a fuair tú an teagasc sin, agus tuigeann tú chomh maith go raibh eolas agat ó aois na hóige ar na scríbhinní naofa a bhfuil de chumas acu tú a dhéanamh eagnaí agus tú a sheoladh chun do shlánaithe trí chreideamh i gCríost Íosa. Gach cuid den scrioptúr, tá tinfeadh Dé faoi agus tá tairbhe ann chun teagasc a thabhairt, chun earráidí a bhreagnú, chun daoine a cheartú agus iad a mhúineadh chun fíréantachta ar shlí go mbeadh óglach Dé lánoilte ar a cheird agus ullamh i gcomhair gach cineál dea-oibre.

I bhfianaise Dé agus i bhfianaise Chríost Íosa atá chun breithiúnas a thabhairt ar bheo agus ar mhairbh, achtaím ort dar a thaibhsiú agus dar a ríocht an briathar a fhógairt ar do dhícheall i dtráth agus in antráth. Bí ag áiteamh, ag casaoid, ag spreagadh agus ag teagasc go foighneach gan stad.

Alleluia Véarsa            Eabh 4: 12 
Alleluia, alleluia! Tá briathar Dé beoúil bríomhar; tugann sé breith ar chlaonta agus ar smaointe an chroí.             Alleluia!   


AN SOISCÉAL 
                              
Lúcás 18:1-8

S

an am sin dúirt Íosa parabal leo á chur i gcéill nárbh fholáir dóibh bheith ag guí de ghnáth gan bheith cortha de choíche: “Bhí, i gcathair áirithe, breitheamh nach raibh eagla Dé air ná beann ar dhuine aige. Bhí baintreach sa chathair sin freisin agus bhíodh sí ag teacht chuige, ag rá: ‘Déan ceart dom in aghaidh fhear mo chúisithe,’ ach níorbh áil leis é seal aimsire; ach sa deireadh dúirt sé ina aigne: ‘Más ea féin nach bhfuil eagla Dé orm ná beann ar dhuine agam, ina dhiaidh sin, de chionn go mbíonn an bhaintreach seo do mo bhuaireamh, déanfaidh mé ceart di, le heagla go mbeadh sí ag teacht go deo ag crá mo chinn.’”

Agus dúirt an Tiarna: “Éistigí leis an mbreitheamh éagórach, a ndeir sé! Agus an ea nach ndéanfaidh Dia ceart dá mhuintir thofa féin a bhíonn ag éamh air de lá is d’oíche, agus eisean ag déanamh foighne ina gcás? Deirim libh, déanfaidh sé ceart go grod. Ach nuair a thiocfaidh Mac an Duine, an bhfaighidh sé creideamh ar an talamh?”

© Cumann na Sagart 2017