Léachtaí an Aifrinn, 5 Feabhra 2017 | Baile | Cumann na Sagart

An Chéad Léacht          Íseáia 58:7-10
Ansin scallfaidh do sholas amach mar an maidneachan

Seo mar a deir an Tiarna:

Do chuid aráin a roinnt le lucht ocrais,dídean a thabhairt do bhochtáin gan teach gan treabh, éadach a chur ar an té a fheiceann tú nocht agus gan faillí a dhéanamh i do dhualgas i leith do mhuintire.Ansin scallfaidh do sholas amach mar an maidneachanagus is gearr go dtaga cneasú ar do chréachtaí.

Rachaidh d’fhíréantacht romhat amachagus glóir an Tiarna i do dhiaidh.Ansin, má ghlaonn tú, tabharfaidh an Tiarna freagra ort;nuair a scairtfidh tú, déarfaidh sé: “Seo anseo mé.”

Má dhíbríonn tú an leatrom as do chúrsaí,

bagairt na méire agus an chaint urchóideach,

má thugann tú do chuid aráin don ocrach

agus a sháith don duine dearóil,

éireoidh do sholas sa dorchadas

agus beidh do ghruaim ina loinnir mheán lae.

Salm le Freagra            Sm 111
Freagra :                          
 Lonraíonn an dea-dhuine sa dorchacht do dhaoine cneasta.

1. Lonraíonn sé sa dorchacht do dhaoine cneasta:
is trócaireach é, is fial, is ionraic.
Bíonn an dea-dhuine carthanach airleacthach,
riarann sé a ghnó go ceart onórach.                 
  Freagra

2. Ní chorrófar an fíréan choíche:
mairfidh a chuimhne go brách na breithe.
Ní chuirfidh drochscéal eagla air;
is daingean a chroí, is e an Tiarna a dhóchas.  
Freagra

3. Is dílis daingean a chroí gan eagla;
feicfidh sé a naimhde agus iad á dtreascairt.
Dáileann sé a chuid go fial ar lueht an ghátair.
Maireann a fhéile go brách agus choíche.         
Freagra

An Dara Léacht             1 Coirintigh 15: 3-8. 11
Fad a bheinn in bhur measc gan aon ní eile a aithint ach Íosa Críost agus eisean arna chéasadh.

I dtaca liomsa, a bhráithre, nuair a tháinig mé chugaibh, níor tháinig mé ag fógairt [rúndiamhair] Dé le hardnós cainte ná eagna. Shocraigh mé i m’aigne fad a bheinn in bhur measc gan aon ní eile a aithint ach Íosa Críost agus eisean arna chéasadh. Is mé a bhí go lagbhríoch in bhur measc agus mé lán d’uamhan agus d’eagla. Agus ní ar bhriathra mealltacha na heagna daonna a bhí mo scéal agus m’fhógra ag brath ach ar fhoilsiú an Spioraid agus na cumhachta, i dtreo nach ar eagna dhaonna a bheadh bhur gcreideamhsa bunaithe ach ar chumhacht Dé.

Alleluia Véarsa             Eo 10: 27
Alleluia, alleluia! Éisteann mo chaoirigh le mo ghlór, agus aithním iad, agus leanann siad mé.  Alleluia!

An Soiscéal                           Matha 5: 13-16
Is sibhse solas an domhain

San am sin dúirt Íosa lena dheisceabail: “Is sibhse salann na talún. Ach má éiríonn an salann leamh, cad a dhéanfaidh goirt arís é? Níl tairbhe ann feasta chun rud ar bith, ach é a chaitheamh amach mar a ngabhfar de chosa ann.

Is sibhse solas an domhain. Cathair ar mhullach cnoic ní féidir í a cheilt. Ná ní lastar lampa chun é a chur faoi bhéal na peice, ach in airde ar an gcrann solais mar a dtugann sé solas dá mbíonn sa teach. Sibhse mar an gcéanna, bíodh bhur solas ag taitneamh os comhair daoine chun go bhfeicfidís bhur ndeaghníomhartha agus go nglóireoidís bhur nAthair atá ar neamh.

© Cumann na Sagart 2017