Léachtaí an Aifrinn 26 Aibreán 2015 | Cumann na Sagart | Baile | Cumann na Sagart | Baile | Cumann na Sagart

AN CHÉAD LÉACHT          Gníomhartha na nAspal 4:8-12
Níl slálú i neach ar bith eile.

Dúirt  Peadar leo agus é lán den Spiorad Naomh: “A cheannairí an phobail,” ar seisean, “agus a sheanóirí, más mar gheall ar mhaith a dhéanamh do dhuine easlán atáimidne dár scrúdú inniu agus mar gheall ar an tslí inar leigheasadh é, bíodh a fhios agaibhse go léir agus ag pobal Iosrael ar fad gur in ainm Íosa Críost Nazórach – an fear a chéas sibhse ar chrois ach ar thóg Dia ó mhairbh é – gur ina ainm sin atá an duine seo ina sheasamh os bhur gcomhair ina shláinte. Is é seo ‘an chloch dar dhiúltaigh sibhse, na saoir, agus a ndearnadh di ceann an chúinne,’ níl slánú le fáil i nduine ar bith eile mar níl aon ainm eile faoin spéir dár tugadh do dhaoine lena dtig linn slánú a bhaint amach.”

SALM LE FREAGRA.         Sm 117
Freagra:  An chloch dár dhiúltaigh na saoir, rinne ceann an chúinne di.
Mafairt Freagra
 Alleluia!

I. Alleluia!
Tugaigí buíochas don Tiarna toisc gur maith é:
óir maireann a ghrá de shíor.
Is fearr dul i muinín an Tiarna,
ná bheith ag brath ar an duine.
Is fearr dul i muinín an Tiarna,
ná bheith ag brath ar fhlatha.     
    Freagra

2. Gabhaim buíochas leat de bhrí gur éist tú liom
agus gur tú mo shlánaitheoir.
An chloch dár dhiúltaigh na saoir,
rinne ceann an chúinne di.
Is é an Tiarna a rinne é seo,
agus is éachtach linne é.                  
Freagra

3. Is beannaithe in ainm an Tiarna
an té atá ag teacht.
Beannaimid sibh as teach an Tiarna;
gabhaim buíochas leat de bhrí gur éist tú liom
agus gur tú mo shlánaitheoir.
Tugaigí buíochas don Tiarna toisc gur maith é:
maireann a ghrá de shíor.              
 Freagra

AN DARA LÉACHT             1Eoin 3:1-2
Feícfimid Día mar atá sé.

A clann ionúin, breathnaígí cad é mar ghrá a thug an tAthair dúinn! go nglaofaí clann Dé orainn, agus is amhlaidh sinn. Sé an fáth nach n-aithníonn an saol sinne mar nár aithin sé eisean. chairde cléibh, is clann Dé cheana féin sinn, agus níor foilsíodh fós cé mar a bheimid; ach nuair a fhoilseofar é, is feasach sinn go mbeimid ina chosúlachtsan, mar go bhfeicfimid é mar atá sé.

Alleluia Véarsa                  Eo 10: 14

Alleluia, Alleluia
Is mise an t-aoire maith,’ a deir an Tiarna.
Aithním mo chaoirigh féin, agus aithníonn mo chaoirigh féin mé’
Alleluia!

AN SOISCÉAL              Eoin 10:11-18
Tugann an t-aoire maith a bheatha ar son a chaorach

San am sin dúirt Íosa

Mise an sáraoire,
Tugann an sáraoire a bheatha ar son a chaorach.
An fostúch, nach bhfuil ina aoire,
agus nach leis féin na caoirigh,
feiceann sé an mac tíre ag teacht,
agus fágann na caoirigh agus teitheann,
agus fuadaíonn an mac tíre iad agus scaipeann.
[Teitheann sé] de bhrí gur fostúch é,
agus gur cuma leis mar gheall ar na caoirigh.
Ach is mise an sáraoire,

agus aithním mo chuid féin,
agus aithníonn mo chuid féin mé,
faoi mar a aithníonn an tAthair mé,
agus mar a aithnímse an tAthair.
Agus tugaim mo bheatha ar son mo chaorach. Tá caoirigh eile agam chomh maith,
nach den chró seo iad.
Ní foláir dom iad sin a thabhairt chomh maith,
agus éistfidh siad le mo ghlór,
agus beidh aon tréad amháin ann,
agus aon aoire amháin.
Mar gheall air seo atá grá ag an Athair dom
mar go bhfuilim ag tabhairt mo bheatha uaim,
chun go nglacfainn chugam arís í.
Níl aon duine á tógáil uaim;
is uaim féin a thugaim uaim í,
agus tá sé ar mo chumas í a thabhairt uaim
agus tá sé ar mo chumas í a ghabháil chugam arís.
Sin í an aithne a fuair mé ó m’Athair.”

© Cumann na Sagart 2020