Léachtaí an Aifrinn, 22 Aibreán 2018

CÉAD LÉACHT 

 Sliocht as Leabhar Gníomhartha na nAspal            4:8-12
Níl slálú i neach ar bith eile.

Dúirt  Peadar leo agus é lán den Spiorad Naomh: “A cheannairí an phobail,” ar seisean, “agus a sheanóirí, más mar gheall ar mhaith a dhéanamh do dhuine easlán atáimidne dár scrúdú inniu agus mar gheall ar an tslí inar leigheasadh é, bíodh a fhios agaibhse go léir agus ag pobal Iosrael ar fad gur in ainm Íosa Críost Nazórach – an fear a chéas sibhse ar chrois ach ar thóg Dia ó mhairbh é – gur ina ainm sin atá an duine seo ina sheasamh os bhur gcomhair ina shláinte. Is é seo ‘an chloch dar dhiúltaigh sibhse, na saoir, agus a ndearnadh di ceann an chúinne,’ níl slánú le fáil i nduine ar bith eile mar níl aon ainm eile faoin spéir dár tugadh do dhaoine lena dtig linn slánú a bhaint amach.”

Briathar Dé.  

Salm le Freagra                    Sm 117
Freagra                                   An chloch dár dhiúltaigh na saoir, rinne ceann an chúinne di.
Mafairt Freagra                   Alleluia!

I. Alleluia!
Tugaigí buíochas don Tiarna toisc gur maith é:
óir maireann a ghrá de shío r.
Is fearr dul i muinín an Tiarna,
ná bheith ag brath ar an duine.
Is fearr dul i muinín an Tiarna,
ná bheith ag brath ar fhlatha.     
    Freagra

2. Gabhaim buíochas leat de bhrí gur éist tú liom
agus gur tú mo shlánaitheoir.
An chloch dár dhiúltaigh na saoir,
rinne ceann an chúinne di.
Is é an Tiarna a rinne é seo,
agus is éachtach linne é.                  
Freagra

3. Is beannaithe in ainm an Tiarna
an té atá ag teacht.
Beannaimid sibh as teach an Tiarna;
gabhaim buíochas leat de bhrí gur éist tú liom
agus gur tú mo shlánaitheoir.
Tugaigí buíochas don Tiarna toisc gur maith é:
maireann a ghrá de shíor.               
Freagra

DARA LÉACHT   

Sliocht as an chéadLitir Naomh Eoin       3:1-2
Feícfimid Día mar atá sé.

A clann ionúin, breathnaígí cad é mar ghrá a thug an tAthair dúinn! go nglaofaí clann Dé orainn, agus is amhlaidh sinn. Sé an fáth nach n-aithníonn an saol sinne mar nár aithin sé eisean. chairde cléibh, is clann Dé cheana féin sinn, agus níor foilsíodh fós cé mar a bheimid; ach nuair a fhoilseofar é, is feasach sinn go mbeimid ina chosúlachtsan, mar go bhfeicfimid é mar atá sé.

Briathar Dé.

Alleluia Véarsa                  Eo 10: 14
Alleluia, Alleluia
Is mise an t-aoire maith,’ a deir an Tiarna.
AithnÍm mo chaoirigh féin, agus aithníonn mo chaoirigh féin mé’
Alleluia!

SOISCÉAL     

Sliocht as an Soiscéal naofa de réir Naomh Eoin   10:11-18
Tugann an t-aoire maith a bheatha ar son a chaorach.

San am sin dúirt Íosa

Mise an sáraoire,

agus aithním mo chuid féin,

agus aithníonn mo chuid féin mé,

faoi mar a aithníonn an tAthair mé,

agus mar a aithnímse an tAthair.

Agus tugaim mo bheatha ar son mo chaorach. Tá caoirigh eile agam chomh maith,

nach den chró seo iad.

Ní foláir dom iad sin a thabhairt chomh maith,

agus éistfidh siad le mo ghlór,

agus beidh aon tréad amháin ann,

agus aon aoire amháin.

Mar gheall air seo atá grá ag an Athair dom

mar go bhfuilim ag tabhairt mo bheatha uaim,

chun go nglacfainn chugam arís í.

Níl aon duine á tógáil uaim;

is uaim féin a thugaim uaim í,

agus tá sé ar mo chumas í a thabhairt uaim

agus tá sé ar mo chumas í a ghabháil chugam arís.

Sin í an aithne a fuair mé ó m’Athair.”

Soiscéal Dé.

© Cumann na Sagart 2020