Stair

Stair agus Aidhm

Is eagraíocht í Cumann na Sagart a bhfuil de aidhm aici aitheantas a thabhairt  do áit na Gaeilge i  gcúrsaí creidimh agus spioradáltachta san Eaglais in Éirinn.Tá sagairt i ngach deoiseas sa tír,  beagán de lucht an Bheatha Chráibhigh agus roint tuataigh ina mbaill de Chumann na Sagart cheana féin, ach ba mhaith linn tuilleadh a bheith ag tacú linn. Duine ar bith ar mhaith leo cúnamh linn beidh fáilte rompu, agus beidh an fháilte céanna roimh baill an  phobail Angliceánigh. Is gearr go mbeidh feachtas arcaíochta ar siúl againn, le breis eolais faoi obair agus faoi thódhcaí an chumainn.

Stair na hEagraíochta


Bunaíodh an Cumann  ar an 1ú Feabhra, 1916 de bharr rún  a ritheadh ag cruinniú de Aontas Mhánuat (“Maynooth Union”) faoin ainm Cumann na Sagart nGaedhalach mar pháirt den Aontas, ach in imeacht aimsire d’éirigh sé neamhspleách, ag fágáil ‘nGaeladhach’ as an teidil. Ba é ba aidhm leis an gCumann úsáid na Gaeilge a chur chun cinn i measc sagart, agus freisin eolas agus tuiscint ar na traidisiúin deabhóide agus creidimh a bhain leis an gcreideamh in Éirinn a fhorbairt.

Ar feadh na mblianta rinne an Cumann iarracht an aidhm seo a chur i gcrích trí cúrsaí Gaeilge do shagairt agus ábhair sagairt a chabhródh leo obair thréadach na hEaglaise a dhéanamh trí Ghaeilge sa nGaeltacht, nó do dhaoine ar bith ar theastaigh an seirbhís sin uatha; trí suim a mhúscailt san saibhreas spioradálta atá le fail i stair, béaloideas, litríocht  agus i ndúchas an chreidimh. Cuimhnigh gur i nGaeilge agus trí Ghaeilge amháin a mhair an creideamh  anseo ar feadh ceithre aois déag den sé aois déag de shaol an chreidimh in ár measc, agus san dá aois eile go bhfuil an Ghaeilge beo agus bríomhar fós i measc pobal na Gaeilge. Bíonn tionól staidéir ar siúl chuile bhliain ag an gCumann; foilsítear leabhra spioradálta, urnaí agus teagaisc gach bliain, agus tá na Leabhra Liotúirgeacha á solathar de réir mar bhíonn siad ag teastáil.

© Cumann na Sagart 2018