Timire an Chroí Naofa

Timire An Chroí Naofa

 

                                                         

                                   Timire an Chroí Naofa

Is é An Timire an iris Ghaeilge is sine sa tír—ar domhan, b'fhéidir - agus is sine í ná mórchuid d'irisí reatha Béarla na tíre. Bunaíodh í in 1911, agus tagann sí amach go rialta gach ráithe. Pléann sí cúrsaí creidimh, cúrsaí cultúrtha agus soisialta. An phríomhaidhm atá ag An Timire ná spreagadh agus tuiscint a thabhairt do bhaill Aspalacht na hUrnaí ar intinní an Phápa, trí altanna suimiúla agus ábhar atá inspéise do chách a chur ar fáil. Chun a thuilleadh eolais a fháil nó chun cóipeanna a ordú scríobh chuig An Coiste, An Timire, Teach Manresa SJ, Baile na gCorr, Cluain Tarbh, Baile Átha Cliath 3. Is é €10 an táille bliantúil, agus postas san áireamh. Seiceanna le híoc leis An Timire. Is féidir dul i dteagmháil linn freisin ag An Timire

© Cumann na Sagart 2012