Cré na nAspal | Cumann na Sagart | Baile | Cumann na Sagart | Baile | Cumann na Sagart

Creidim i nDia, an tAthair uilechumhachtach, cruthaitheoir neimhe agus talún;agus in Íosa Críost, a aon mhacsan, ár dTiarna,a gabhadh on Spiorad Naomh, a rugadh ó Mhuire Ógh; a d'fhulaing páis faoi Phontius Píoláit, a céasadh ar chrois, a fuair bás agus a adhlacadh;a chuaigh síos go hifreann, a d'éirigh an treas lá ó mhairbh;a chuaigh suas ar neamh; atá ina shuí ar dheis Dé, an tAthair uilechumhachtach ;as sin tiocfaidh sé chun breithiúnas a thabhairt ar bheo agus ar mhairbh. Creidim sa Spiorad Naomh, sa NaomhEaglais Chaitliceach, i gcomaoin na naomh; i maithiúnas na bpeacaí, in aiséirí na colainne, agus sa bheatha shíoraí. Amen.

© Cumann na Sagart 2020