Léachtaí an Aifrinn 25 Samhain 2018

Sollúntas Ár dTiarna Íosa Críost Rí na nUile

CÉAD LÉACHT

Sliocht as Leabhar Dhainéil , Fáidh.         
7:13-14
Tiarnas síoral a thiarnas

Chonaic mé i bhfíseanna oíche.Féach! neach ag teacht ar néalta neimhe,amhail mac an duine.Thainig sé chun Sinsir na Laethanta,agus cuireadh os a chomhair é.Dó síud tugadh tiarnas,glóir is ardfhlaitheas,go bhfónfadh dó an uile phobal, chine agus theanga.Tiarnas síoral a thiarnas,nach rachaidh ar ceal,ná ní scriosfar a ríocht.

Briathar Dé.  

Salm le Freagra                Sm 92
Freagra                                Tá an Tiarna ina Rí: tá sé gléasta le maorgacht.

1. Tá an Tiarna ina Rí: tá sé gléasta le maorgacht;
chlúdaigh sé é féin le neart,
chrioslaigh sé é féin le cumhacht.            
Freagra

2. Bhunaigh tú an domhan go dobhogtha;
tá do chathaoir arna daingniú ó na cianta.
Ón tSíoraíocht atá tusa ann, a Thiarna.  
Freagra

3. Is dearfa go deimhin do reachtanna.
Is do do theachsa is cuí an naofacht,
a Thiarna, go brách an breithe.                
Freagra

DARA LÉACHT           

Sliocht as  Leabhar Apacailipsis       1:5-8
Rialtóir ríthe an domhain… rinne sé ríocht agus sagairt dá Dhia agus da Athair dínn.

Is é Íosa Críost an finné dflis, an chéadghin ó mhairbh, rialtóir ríthe an domhain. Don té a bheir grá dúinn, agus a scaoil sinn ónár gcionta trína fhuil féin, agus a rinne ríocht agus sagairt dá Dhia agus da Athair dínn, don té sin go raibh glóir agus cumhacht ar feadh na síoraíochta. Amen. Féach, tá sé ag teacht ar néalta neimhe, agus feicfidh gach duine lena súile cinn é, fiú iad siúd a tholl é, agus beidh ciníocha uile an domhain ag déanamh mairgní dá bharr. Abair é! Amen. ‘Mise an tAlfa agus an tÓmega,’ a deir an Tiarna Dia, an té atá, a bhí agus atá le teacht, Rialtóir an Uile.

Briathar Dé. 

 

Alleluia Véarsa                    Mc 11: 10
Alleluia, alleluia!
Is beannaithe an té atá ag teacht in ainm an Tiarna!Is beannaithe ag teacht í, Ríocht ár nAthar, Daivi!Alleluia!

SOISCÉAL                

Sliocht as an Soiscéal naofa de réir Naomh Eoin         18:33-37
De réir mar a deir tú, is rí me.

San am sin dúirt Pioláit Ie hÍosa: ‘An tusa Rí na nGiúdach?’ D’fhreagair Íosa: ‘An uait féin a deir tú an meid sin, nó an daoine eile a dúirt leat e mar gheall orm?’ D’fhreagair Pioláit: ‘An Giúdach mise? Do náisiún féin agus uachtaráin na sagart a thug ar láimh dom thú. Cad tá déanta agat?’ D’fhreagair Íosa: ‘Ní den saol seo mo ríocht. Dá mba den saol seo mo ríocht, throidfeadh mo sheirbhísigh ionas nach dtabharfaí ar láimh do na Giúdaigh mé. Ach anois ní as seo mo ríocht.’ Dúirt Pioláit leis: ‘Ach is rí thú ámh?’ D’fhreagair Íosa: ‘De réir mar a deir tú, is rí me. Is é fáth ar rugadh mé agus ar tháinig mé ar an saol, chun fianaise. a thabhairt ar an bhfirinne. Gach aon duine ar den fhírinne é, éisteann sé le mo ghlór.’

Soiscéal Dé

© Cumann na Sagart 2020