Bunreacht Chumann Na Sagart

1. Ainm an Chumainn:
Cumann na Sagart (Eagraíocht ag freastal ar Phobal Gaelach na tíre).

2. Aidhmeanna an Chumainn:
Cuireann An Cumann roimhe dúchas creidimh na tire a chothú agus a phoibliú agus tacaíocht a thabhairt do dhaoine san eaglais a bhfuil Gaeilge in úsáid acu, go háirithe sa liotúirge. Tugtar faoi na haidhmeanna a chur i gcrích trí,

(a) léachtanna ag tionól bliantiúl
(b) foilseacháin liotúirge, scrioptúir, diagachta agus tréadach
(c) comhoibriú le pobal gach deoise agus ord rialta
(d) comhoibriú le heagrais eile chun traidisiún dúchasach an phobail logánta a chothú, go háirithe i gcomórtas Ghlór na nGael.

3. Ballraiocht:
Oscailte do Chléir agus Tuataigh a ghlacann le aidhmeanna an Chumainn agus a íocann an táille ballraíochta.

4. Oifigh agus Coiste:

Seo iad na hoifigh a bhéas ag an gCumann.

– Uachtarán
– Leas-Uachtará(i)n (Iar-Uachtaráin An Chumainn).
– Rúnaí
– Cisteoir
– Oifigeach Cadrimh Poiblí agus
– Oifigeach Forbartha

Toghfar na hOifigh ag an gCruinniú Cinn Bhliana.

Ar an gCoiste beidh na hOifigh atá luaithe cheanna mar aon le naonúr eile – duine amháin, ar a laigheadh as gach cúige agus triúr as na hOird Rialta. Beidh beirt eile ar an gCoiste – ionadaí ar Choiste an Oireachtais agus Stiurthóir FÁS.

Beidh cead ag an gCoiste beirt eile a chomhthogadh ar an gCoiste má cheapann siad go rachaidh sé chun leas an Chumainn.

Ceapfar triúr Iontaobhaite ó na hOifigh agus an Coiste.

Is féidir fo-coiste a cheapadh le haghaidh gnó faoi leith. Caithfidh aon fho-coiste a cheapfar tuairisc rialta a thabhairt don Choiste. Ní bheidh cead ag fo-coiste aon chinneadh a dhéanamh gan cead ón gCoiste.

Feidhmíonn fo-choiste faoi bhrat An Choiste Náisiúinta.

5. Foilsitheóireacht:

Déanfar obair foilsitheóireacta faoi an teideal An Sagart. ‘Sé Cumann na Sagart úinéir an Teach Foilsitheóireachta An Sagart.

Ceapfar fo-coiste chun aire a thabhairt do chúrsaí foilsitheóireachta.

Socrófar téarmaí tagartha don bhfo-coiste sin.

6. Is féidir an Bunreacht a leasú ag Cruinniú Chinn Bhliana an Chumainn. Tá cead ag an gCoiste nó aon bhall athrú a mholadh. Má tá athrú á mholadh is gá fógra trí lá ar a laighead a thabhairt don Rúnaí agus cuirfidh an Rúnaí an teolas sin ar fáil do na baill roimh an Cruinniú Chinn Bhliana.

Eolas Fúinn

Léachtaí & Machnaimh

 • 11/27/2022-0:0
 • 11/27/2022-23:0
 • 0
 • 12/04/2022-0:0
 • 12/04/2022-23:0
 • 0
 • 12/11/2022-0:0
 • 12/11/2022-23:0
 • 0
 • 12/18/2022-0:0
 • 12/18/2022-23:0
 • 0
 • 12/25/2022-0:0
 • 12/25/2022-23:0
 • 0
 • 01/01/2023-0:0
 • 01/01/2023-23:0
 • 0
 • 01/08/2023-0:0
 • 01/08/2023-23:0
 • 0
 • 01/15/2023-0:0
 • 01/15/2023-23:0
 • 0
 • 01/22/2023-0:0
 • 01/22/2023-23:0
 • 0
 • 01/29/2023-0:0
 • 01/29/2023-23:0
 • 0
 • 02/05/2023-0:0
 • 02/05/2023-23:0
 • 0
 • 02/12/2023-0:0
 • 02/12/2023-23:0
 • 0
 • 02/19/2023-0:0
 • 02/19/2023-23:0
 • 0
 • 02/26/2023-0:0
 • 02/26/2023-23:0
 • 0
 • 03/05/2023-0:0
 • 03/05/2023-23:0
 • 0
 • 03/12/2023-0:0
 • 03/12/2023-23:0
 • 0
 • 03/19/2023-0:0
 • 03/19/2023-23:0
 • 0
 • 03/26/2023-0:0
 • 03/26/2023-23:0
 • 0
 • 04/02/2023-0:0
 • 04/02/2023-23:0
 • 0
 • 04/09/2023-0:0
 • 04/09/2023-23:0
 • 0
 • 04/16/2023-0:0
 • 04/16/2023-23:0
 • 0
 • 04/23/2023-0:0
 • 04/23/2023-23:0
 • 0
 • 04/30/2023-0:0
 • 04/30/2023-23:0
 • 0
 • 05/07/2023-0:0
 • 05/07/2023-23:0
 • 0
 • 05/14/2023-0:0
 • 05/14/2023-23:0
 • 0
 • 05/21/2023-0:0
 • 05/21/2023-23:0
 • 0
 • 05/28/2023-0:0
 • 05/28/2023-23:0
 • 0
 • 06/04/2023-0:0
 • 06/04/2023-23:0
 • 0
 • 06/11/2023-0:0
 • 06/11/2023-23:0
 • 0
 • 06/18/2023-0:0
 • 06/18/2023-23:0
 • 0
 • 06/25/2023-0:0
 • 06/25/2023-23:0
 • 0
 • 07/02/2023-0:0
 • 07/02/2023-23:0
 • 0
 • 07/09/2023-0:0
 • 07/09/2023-23:0
 • 0
 • 07/16/2023-0:0
 • 07/16/2023-23:0
 • 0
 • 07/23/2023-0:0
 • 07/23/2023-23:0
 • 0
 • 07/30/2023-0:0
 • 07/30/2023-23:0
 • 0
 • 08/06/2023-0:0
 • 08/06/2023-23:0
 • 0
 • 08/13/2023-0:0
 • 08/13/2023-23:0
 • 0
 • 08/20/2023-0:0
 • 08/20/2023-23:0
 • 0
 • 08/27/2023-0:0
 • 08/27/2023-23:0
 • 0
 • 09/03/2023-0:0
 • 09/03/2023-23:0
 • 0
 • 09/10/2023-0:0
 • 09/10/2023-23:0
 • 0
 • 09/17/2023-0:0
 • 09/17/2023-23:0
 • 0
 • 09/24/2023-0:0
 • 09/24/2023-23:0
 • 0
 • 10/01/2023-0:0
 • 10/01/2023-23:0
 • 0
 • 10/08/2023-0:0
 • 10/08/2023-23:0
 • 0
 • 10/15/2023-0:0
 • 10/15/2023-23:0
 • 0
 • 10/22/2023-0:0
 • 10/22/2023-23:0
 • 0
 • 10/29/2023-0:0
 • 10/29/2023-23:0
 • 0
 • 11/05/2023-0:0
 • 11/05/2023-23:0
 • 0
 • 11/12/2023-0:0
 • 11/12/2023-23:0
 • 0
 • 11/19/2023-0:0
 • 11/19/2023-23:0
 • 0
 • 11/26/2023-0:0
 • 11/26/2023-23:0
 • 0