Moladh Trócaire Dé

MOLADH TRÓCAIRE DÉ

 

CAINTIC NA MAIGHDINE MUIRE

Mórann m’anam an Tiarna,
agus rinne mo spiorad gairdeas i nDia mo Shlánaitheoir.
Óir dhearc sé le fabhar ar ísle a bhanóglaigh;
mar féach, déarfaidh na glúine uile feasta gur méanar dom.

Óir rinne an Té atá cumhachtach nithe móra dom
agus is naofa a ainm.
Agus tá a thrócaire ó ghlúin go glúin
dóibh seo ar a mbíonn a eagla.

Thaispeáin sé neart a láimhe:
scaip sé an dreama bhí uaibhreach i smaointe a gcroí.
Leag sé prionsaí óna gcathaoireacha,
agus d’ardaigh sé daoine ísle;

Líon sé lucht an ocrais le nithe maithe,
agus chuir sé na saibhre uaidh folamh.
D’fhóir sé ar Isráél a sheirbhíseach,
ag cuimhneamh dó ar a thrócaire –
De réir mar a gheall sé dár n-aithreacha –
d’Ábraham agus dá shliocht go brách.

 

SALM 99:2-5

Fónaigí don Tiarna maille le lúcháir:
éirigí isteach dá láthair
maille le gairdeachas.

Bíodh a fhios agaibh gurb é Dia an Tiarna;
eisean a rinne sinn agus is leis féin sinn,
sinne a phobal agus caoire a innilte.

Éirígí isteach ina dhoirse maille le moladh,
gabhaigí isteach ina chúirteanna maille le hiomann,
ceiliúraigí é, beannaígí a ainm.

Óir is maith an Tiarna,
is marthanach a thrócaire,
agus tá a thairise go dtí an uile ghlúin.

 

PAIDIR BHUÍOCHAIS AGUS BEANNACHT

Sagart: A Dhia uile chumhachtaigh na trócaire, b’iontach mar a chruthaigh tú an
duine, agus b’iontaí fós mar a d’athchruthaigh tú é. Ní thréigeann tú an
peacach ach tóraíonn tú é le grá athar. Chuir tú do Mhac ar an saol chun an
peaca agus an bás a scrios lena pháis, agus chun beatha agus aoibhneas a
chur ar fáil dúinn arís lena aiséirí. Scaoil tú an Spiorad Naomh inár gcroí chun
do chlann agus d’oidhrí féin a dhéanamh dínn; athnuann tú fós sinn le
sacraimintí ár slánaithe, ionas go bhfuasclófaí sinn ó chuibhreacha an pheaca
agus go múnlófaí níos dlúithe sinn i gcosúlacht do Mhic mhuirnigh.

Gabhaimid buíochas leat as ucht do mhórthrócaire, agus molaimid thú mar
aon leis an Eaglais uile. Canaimid duan nua duit ó bhéal, ó chroí, agus ó
ghníomh. Glóir go deo duit trí Chríost i gcomhaontacht leis an Spiorad
Naomh.
Freagra: Amen.

Sagart: Go dtreoraí an Tiarna sibh i slí charthanacht Dé agus na foighne Críostaí.
Freagra: Amen.

Sagart: Go gcuire sé ar bhur gcumas siúl ar shlí na beatha nua agus taitneamh a
thabhairt dó féin I ngach ní.
Freagra: Amen.

Sagart: Agus go mbeannaí Dia uilechumhachtach sibh,
Athair, Mac + agus Spiorad Naomh.
Freagra: Amen.

Sagart: Tá bhur bpeacaí maite ag an Tiarna daoibh. Imígí faoi shíocháin.
Freagra: Buíochas le Dia.

 

 

 

Léachtaí & Machnaimh

 • 11/27/2022-0:0
 • 11/27/2022-23:0
 • 0
 • 12/04/2022-0:0
 • 12/04/2022-23:0
 • 0
 • 12/11/2022-0:0
 • 12/11/2022-23:0
 • 0
 • 12/18/2022-0:0
 • 12/18/2022-23:0
 • 0
 • 12/25/2022-0:0
 • 12/25/2022-23:0
 • 0
 • 01/01/2023-0:0
 • 01/01/2023-23:0
 • 0
 • 01/08/2023-0:0
 • 01/08/2023-23:0
 • 0
 • 01/15/2023-0:0
 • 01/15/2023-23:0
 • 0
 • 01/22/2023-0:0
 • 01/22/2023-23:0
 • 0
 • 01/29/2023-0:0
 • 01/29/2023-23:0
 • 0
 • 02/05/2023-0:0
 • 02/05/2023-23:0
 • 0
 • 02/12/2023-0:0
 • 02/12/2023-23:0
 • 0
 • 02/19/2023-0:0
 • 02/19/2023-23:0
 • 0
 • 02/26/2023-0:0
 • 02/26/2023-23:0
 • 0
 • 03/05/2023-0:0
 • 03/05/2023-23:0
 • 0
 • 03/12/2023-0:0
 • 03/12/2023-23:0
 • 0
 • 03/19/2023-0:0
 • 03/19/2023-23:0
 • 0
 • 03/26/2023-0:0
 • 03/26/2023-23:0
 • 0
 • 04/02/2023-0:0
 • 04/02/2023-23:0
 • 0
 • 04/09/2023-0:0
 • 04/09/2023-23:0
 • 0
 • 04/16/2023-0:0
 • 04/16/2023-23:0
 • 0
 • 04/23/2023-0:0
 • 04/23/2023-23:0
 • 0
 • 04/30/2023-0:0
 • 04/30/2023-23:0
 • 0
 • 05/07/2023-0:0
 • 05/07/2023-23:0
 • 0
 • 05/14/2023-0:0
 • 05/14/2023-23:0
 • 0
 • 05/21/2023-0:0
 • 05/21/2023-23:0
 • 0
 • 05/28/2023-0:0
 • 05/28/2023-23:0
 • 0
 • 06/04/2023-0:0
 • 06/04/2023-23:0
 • 0
 • 06/11/2023-0:0
 • 06/11/2023-23:0
 • 0
 • 06/18/2023-0:0
 • 06/18/2023-23:0
 • 0
 • 06/25/2023-0:0
 • 06/25/2023-23:0
 • 0
 • 07/02/2023-0:0
 • 07/02/2023-23:0
 • 0
 • 07/09/2023-0:0
 • 07/09/2023-23:0
 • 0
 • 07/16/2023-0:0
 • 07/16/2023-23:0
 • 0
 • 07/23/2023-0:0
 • 07/23/2023-23:0
 • 0
 • 07/30/2023-0:0
 • 07/30/2023-23:0
 • 0
 • 08/06/2023-0:0
 • 08/06/2023-23:0
 • 0
 • 08/13/2023-0:0
 • 08/13/2023-23:0
 • 0
 • 08/20/2023-0:0
 • 08/20/2023-23:0
 • 0
 • 08/27/2023-0:0
 • 08/27/2023-23:0
 • 0
 • 09/03/2023-0:0
 • 09/03/2023-23:0
 • 0
 • 09/10/2023-0:0
 • 09/10/2023-23:0
 • 0
 • 09/17/2023-0:0
 • 09/17/2023-23:0
 • 0
 • 09/24/2023-0:0
 • 09/24/2023-23:0
 • 0
 • 10/01/2023-0:0
 • 10/01/2023-23:0
 • 0
 • 10/08/2023-0:0
 • 10/08/2023-23:0
 • 0
 • 10/15/2023-0:0
 • 10/15/2023-23:0
 • 0
 • 10/22/2023-0:0
 • 10/22/2023-23:0
 • 0
 • 10/29/2023-0:0
 • 10/29/2023-23:0
 • 0
 • 11/05/2023-0:0
 • 11/05/2023-23:0
 • 0
 • 11/12/2023-0:0
 • 11/12/2023-23:0
 • 0
 • 11/19/2023-0:0
 • 11/19/2023-23:0
 • 0
 • 11/26/2023-0:0
 • 11/26/2023-23:0
 • 0