Aifreann An Lóin Shíoraí

LÉACHTAÍ AS AN mBÍOBLA
AN CHÉAD LÉACHT

 

1 Rithe 19, 4-8: Neartaigh an bia chomh mór sin é gur shiúil sé go dtí sliabh Dé.

1 Cor 11, 23-26: Gach uair a itheann sibh an t-arán seo, agus a ólann sibh as an gcailís seo, is é bás an Tiarna atá á fhógairt agaibh.
SAILM LOINNEOGACHA

Salm 22, l-3a. 3b-4. 5. 6.
Fr. (4a): Fiú dá siúlfainn i ngleann an dorchadais, níor bhaol liom an t-olc, agus tú faram.

nó:
(1): Is é an Tiarna m’aoire, ní bheidh aon ní de dhíth orm.

Salm 33, 2-3. 4-5. 6-7. 10-11.
Fr. (9a): Blaisigí go bhfeice sibh a fheabhas atá an Tiarna.

Salm 41, 2. 3. 5bcd; Salm 42, 3. 4. 5.
Fr. (Sm41,3): Tá cíocras chun Dé ar m’anam, chun Dé bhithbheo. Cathain a thiocfaidh mé go bhfeicfidh mé gnúis mo Dhé ?

Salm 115, 12-13. 15 agus 16bc. 17-18.
Fr. (Sm 114, 9): Siulfaidh mé i láthair an Tiarna i dtír na mbeo.

nó:
(Sm 115, 13):Glacfaidh mé cupa an tslánaithe agus glaoifidh mé ar ainm an Tiarna.

nó: Alleluia.
ALLELUIA AGUS VÉARSA ROIMH AN SOISCÉAL

Eoin 6, 51
Is mise an t-arán beo a tháinig anuas ó neamh, a deir an Tiarna. Má itheann duine an t-arán seo, mairfidh sé go deo.

Eoin 6, 54
An té a itheann mo chuid feola agus a ólann mo chuid fola, tá an bheatha shíoraí aige, a deir an Tiarna, agus tógfaidh mé suas é an lá deireanach.

Eoin 10, 9
Mise an doras, a deir an Tiarna. Más tríomsa a rachaidh duine isteach, slánófar é agus gheobh-aidh sé fearach.

Eoin 11,25; 14,6
Mise an t-aiséirí agus an bheatha, a deir an Tiarna: ní thagann aon duine go dti an tAthair ach tríomsa.

SOISCÉIL

Eoin 6, 41-52a: Is mise an t-arán beo a tháinig anuas ó neamh.

Eoin 6, 51-59: Má itheann duine an t-arán seo, mairfidh sé go deo agus tógfaidh mé suas é an lá deireanach.

URNAÍ EILE TARÉIS AN LÓIN SHÍORAÍ

S. A Thiarna, is tú údar na sláinte síoraí dóibh siúd a chreideann ionat.
Rinne tú ár mbráthair (siúr), A., a athnuachan le bia agus deoch ó na flaithis. Go dtaga sé (sí) slán chun ríocht an tsolais agus na beatha.
Sin é ár nguí chugat trí Chríost ár dTiarna.
C. Amen.

 

 

Léachtaí & Machnaimh

 • 11/27/2022-0:0
 • 11/27/2022-23:0
 • 0
 • 12/04/2022-0:0
 • 12/04/2022-23:0
 • 0
 • 12/11/2022-0:0
 • 12/11/2022-23:0
 • 0
 • 12/18/2022-0:0
 • 12/18/2022-23:0
 • 0
 • 12/25/2022-0:0
 • 12/25/2022-23:0
 • 0
 • 01/01/2023-0:0
 • 01/01/2023-23:0
 • 0
 • 01/08/2023-0:0
 • 01/08/2023-23:0
 • 0
 • 01/15/2023-0:0
 • 01/15/2023-23:0
 • 0
 • 01/22/2023-0:0
 • 01/22/2023-23:0
 • 0
 • 01/29/2023-0:0
 • 01/29/2023-23:0
 • 0
 • 02/05/2023-0:0
 • 02/05/2023-23:0
 • 0
 • 02/12/2023-0:0
 • 02/12/2023-23:0
 • 0
 • 02/19/2023-0:0
 • 02/19/2023-23:0
 • 0
 • 02/26/2023-0:0
 • 02/26/2023-23:0
 • 0
 • 03/05/2023-0:0
 • 03/05/2023-23:0
 • 0
 • 03/12/2023-0:0
 • 03/12/2023-23:0
 • 0
 • 03/19/2023-0:0
 • 03/19/2023-23:0
 • 0
 • 03/26/2023-0:0
 • 03/26/2023-23:0
 • 0
 • 04/02/2023-0:0
 • 04/02/2023-23:0
 • 0
 • 04/09/2023-0:0
 • 04/09/2023-23:0
 • 0
 • 04/16/2023-0:0
 • 04/16/2023-23:0
 • 0
 • 04/23/2023-0:0
 • 04/23/2023-23:0
 • 0
 • 04/30/2023-0:0
 • 04/30/2023-23:0
 • 0
 • 05/07/2023-0:0
 • 05/07/2023-23:0
 • 0
 • 05/14/2023-0:0
 • 05/14/2023-23:0
 • 0
 • 05/21/2023-0:0
 • 05/21/2023-23:0
 • 0
 • 05/28/2023-0:0
 • 05/28/2023-23:0
 • 0
 • 06/04/2023-0:0
 • 06/04/2023-23:0
 • 0
 • 06/11/2023-0:0
 • 06/11/2023-23:0
 • 0
 • 06/18/2023-0:0
 • 06/18/2023-23:0
 • 0
 • 06/25/2023-0:0
 • 06/25/2023-23:0
 • 0
 • 07/02/2023-0:0
 • 07/02/2023-23:0
 • 0
 • 07/09/2023-0:0
 • 07/09/2023-23:0
 • 0
 • 07/16/2023-0:0
 • 07/16/2023-23:0
 • 0
 • 07/23/2023-0:0
 • 07/23/2023-23:0
 • 0
 • 07/30/2023-0:0
 • 07/30/2023-23:0
 • 0
 • 08/06/2023-0:0
 • 08/06/2023-23:0
 • 0
 • 08/13/2023-0:0
 • 08/13/2023-23:0
 • 0
 • 08/20/2023-0:0
 • 08/20/2023-23:0
 • 0
 • 08/27/2023-0:0
 • 08/27/2023-23:0
 • 0
 • 09/03/2023-0:0
 • 09/03/2023-23:0
 • 0
 • 09/10/2023-0:0
 • 09/10/2023-23:0
 • 0
 • 09/17/2023-0:0
 • 09/17/2023-23:0
 • 0
 • 09/24/2023-0:0
 • 09/24/2023-23:0
 • 0
 • 10/01/2023-0:0
 • 10/01/2023-23:0
 • 0
 • 10/08/2023-0:0
 • 10/08/2023-23:0
 • 0
 • 10/15/2023-0:0
 • 10/15/2023-23:0
 • 0
 • 10/22/2023-0:0
 • 10/22/2023-23:0
 • 0
 • 10/29/2023-0:0
 • 10/29/2023-23:0
 • 0
 • 11/05/2023-0:0
 • 11/05/2023-23:0
 • 0
 • 11/12/2023-0:0
 • 11/12/2023-23:0
 • 0
 • 11/19/2023-0:0
 • 11/19/2023-23:0
 • 0
 • 11/26/2023-0:0
 • 11/26/2023-23:0
 • 0