Urnaí

Comhartha na Croise

In ainm an Athar agus an Mhic agus an Spioraid Naoimh, Amen.Ár nAthair

Ár nAthair,
atá ar neamh,
go naomhaítear d’ainm.
Go dtaga do ríocht.
Go ndéantar do thoil ar an talamh mar a dhéantar ar neamh.
Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu
agus maith dúinn ar bhfiacha mar a mhaithimidne dár bhfeichiúna féin;
agus ná lig sinn i gcathú,
ach saor sinn ó olc. Amen.


 

Sé do Bheatha a Mhuire

Sé do bheatha, a Mhuire,
atá lán de ghrásta,
Tá an Tiarna leat.
Is beannaithe thú idir mná,
Agus is beannaithe toradh do bhroinne; Íosa.
A Naomh-Mhuire,
a Mháthair Dé,
guigh orainn na peacaigh,
anois, agus ar uair ár mbáis.

Amen.


 

Glóir don Athair

Glóir don Athair, agus don Mhac, agus don Spiorad Naomh.
Mar a bhí ar dtús, mar atá fós, agus mar a bheidh go brách,
le saol na saol. Amen.An Fhaoistin Choiteanta

Admhaím do Dhia uilechumhachtach,
agus daoibhse, a bhráithre,
gur pheacaigh mé go trom,
le smaoineamh agus le briathar,
le gníomh agus le faillí,
trí mo choir féin, trí mo choir féin, trí mo mhórchoir féin.
Ar an ábhar sin,
impím ar NaomhMhuire síorÓgh,
ar na haingil agus ar na naoimh,
agus oraibhse, a bhráithre,
guí ar mo shon chun an Tiarna Dia.Cré na nAspal

Creidim i nDia, an tAthair uilechumhachtach, cruthaitheoir neimhe agus talún;agus in Íosa Críost, a aon mhacsan, ár dTiarna,a gabhadh on Spiorad Naomh, a rugadh ó Mhuire Ógh; a d’fhulaing páis faoi Phontius Píoláit, a céasadh ar chrois, a fuair bás agus a adhlacadh;a chuaigh síos go hifreann, a d’éirigh an treas lá ó mhairbh;a chuaigh suas ar neamh; atá ina shuí ar dheis Dé, an tAthair uilechumhachtach ;as sin tiocfaidh sé chun breithiúnas a thabhairt ar bheo agus ar mhairbh. Creidim sa Spiorad Naomh, sa NaomhEaglais Chaitliceach, i gcomaoin na naomh; i maithiúnas na bpeacaí, in aiséirí na colainne, agus sa bheatha shíoraí. Amen.

 


Gníomh Dóláis

A Dhia, a gheall go trócaireach, trí Íosa Críost, gach tabhartas agus na flaithis féin, don dream a chomhlionn d’aitheanta, tá muinín agam as do chumhacht, do mhaitheas, agus do thrócaire gan teorainn, agus as do naomh gheallúna a chomhlionn tú i gconaí.
Dá bhrí sin, tá dóchas láidir agam, go dtabharfaidh tú dom maithiúnas i mo pheacaí uile, agus grásta chun bheith dílis duit ar an saol seo ag déanamh na ndea-oibreacha a d’ordaigh tú, rud is rún liom anois a dhéanamh le do chúnamhsa.
Agus tá dóchas agam freisin go dtabharfaidh tú aoibhneas síoraí dom ar an saol eile trí mo Thiarna agus mo Shlánaitheoir, Íosa CríostAltú Roimh Bhia

Bail na gcúig arán agus an dá iasc a roinn
Dia ar an gcúig mhíle fear, rath ón Rí a roinne an roinn go dtige ar ár gcuid is ar ár gcomhroinn.
A Thiarna Dia, cuir do bheannacht orainn féin agus ar do thabhartais go léir, trí

Chríost ár dTiarna.Altú Tar éis Bia

Moladh leis an Rí nach gann,
Moladh gach am le Dia,
Céad moladh agus buíochas le hÍosa
Críost ar son ar itheamar is a n-íosfaimid
de bhia.Salve Regina

Go mbeannaítear duit, a Bhanríon, a Mháthair na trócaire, ár mbeatha, ár milseacht, agus ár ndóchas, go mbeannaítear duit.
Is ortsa a ghlaoimid chlann dhíbeartha Éabha : is chugat a chuirimid suas ár n-osnaí ag caoineadh agus ag gol, sa ghlann seo na ndeor.
Ar an ábhar sin, ós tú ár n-abhchóide, iompaigh do shúile atá lán de thrua. Agus tar éis na deoraíochta seo, taispeáin duinn Íosa, toradh beannaithe do bhroinne, a Mháthair Mhuire cheansa, ghramhar, mhilis.

 

 

 

 

 


Urnaí

Léachtaí & Machnaimh

 • 11/27/2022-0:0
 • 11/27/2022-23:0
 • 0
 • 12/04/2022-0:0
 • 12/04/2022-23:0
 • 0
 • 12/11/2022-0:0
 • 12/11/2022-23:0
 • 0
 • 12/18/2022-0:0
 • 12/18/2022-23:0
 • 0
 • 12/25/2022-0:0
 • 12/25/2022-23:0
 • 0
 • 01/01/2023-0:0
 • 01/01/2023-23:0
 • 0
 • 01/08/2023-0:0
 • 01/08/2023-23:0
 • 0
 • 01/15/2023-0:0
 • 01/15/2023-23:0
 • 0
 • 01/22/2023-0:0
 • 01/22/2023-23:0
 • 0
 • 01/29/2023-0:0
 • 01/29/2023-23:0
 • 0
 • 02/05/2023-0:0
 • 02/05/2023-23:0
 • 0
 • 02/12/2023-0:0
 • 02/12/2023-23:0
 • 0
 • 02/19/2023-0:0
 • 02/19/2023-23:0
 • 0
 • 02/26/2023-0:0
 • 02/26/2023-23:0
 • 0
 • 03/05/2023-0:0
 • 03/05/2023-23:0
 • 0
 • 03/12/2023-0:0
 • 03/12/2023-23:0
 • 0
 • 03/19/2023-0:0
 • 03/19/2023-23:0
 • 0
 • 03/26/2023-0:0
 • 03/26/2023-23:0
 • 0
 • 04/02/2023-0:0
 • 04/02/2023-23:0
 • 0
 • 04/09/2023-0:0
 • 04/09/2023-23:0
 • 0
 • 04/16/2023-0:0
 • 04/16/2023-23:0
 • 0
 • 04/23/2023-0:0
 • 04/23/2023-23:0
 • 0
 • 04/30/2023-0:0
 • 04/30/2023-23:0
 • 0
 • 05/07/2023-0:0
 • 05/07/2023-23:0
 • 0
 • 05/14/2023-0:0
 • 05/14/2023-23:0
 • 0
 • 05/21/2023-0:0
 • 05/21/2023-23:0
 • 0
 • 05/28/2023-0:0
 • 05/28/2023-23:0
 • 0
 • 06/04/2023-0:0
 • 06/04/2023-23:0
 • 0
 • 06/11/2023-0:0
 • 06/11/2023-23:0
 • 0
 • 06/18/2023-0:0
 • 06/18/2023-23:0
 • 0
 • 06/25/2023-0:0
 • 06/25/2023-23:0
 • 0
 • 07/02/2023-0:0
 • 07/02/2023-23:0
 • 0
 • 07/09/2023-0:0
 • 07/09/2023-23:0
 • 0
 • 07/16/2023-0:0
 • 07/16/2023-23:0
 • 0
 • 07/23/2023-0:0
 • 07/23/2023-23:0
 • 0
 • 07/30/2023-0:0
 • 07/30/2023-23:0
 • 0
 • 08/06/2023-0:0
 • 08/06/2023-23:0
 • 0
 • 08/13/2023-0:0
 • 08/13/2023-23:0
 • 0
 • 08/20/2023-0:0
 • 08/20/2023-23:0
 • 0
 • 08/27/2023-0:0
 • 08/27/2023-23:0
 • 0
 • 09/03/2023-0:0
 • 09/03/2023-23:0
 • 0
 • 09/10/2023-0:0
 • 09/10/2023-23:0
 • 0
 • 09/17/2023-0:0
 • 09/17/2023-23:0
 • 0
 • 09/24/2023-0:0
 • 09/24/2023-23:0
 • 0
 • 10/01/2023-0:0
 • 10/01/2023-23:0
 • 0
 • 10/08/2023-0:0
 • 10/08/2023-23:0
 • 0
 • 10/15/2023-0:0
 • 10/15/2023-23:0
 • 0
 • 10/22/2023-0:0
 • 10/22/2023-23:0
 • 0
 • 10/29/2023-0:0
 • 10/29/2023-23:0
 • 0
 • 11/05/2023-0:0
 • 11/05/2023-23:0
 • 0
 • 11/12/2023-0:0
 • 11/12/2023-23:0
 • 0
 • 11/19/2023-0:0
 • 11/19/2023-23:0
 • 0
 • 11/26/2023-0:0
 • 11/26/2023-23:0
 • 0

Related Pages